Étkeztetés

Óvodai étkeztetés

Óvodánkban az étkeztetést a Hungast Vital Kft. biztosítja. Lehetőség van speciális, diétás ebédrendelésre, így megfelelő ellátást kaphatnak a liszt-, tejfehérje-, tejcukor-, tojás-érzékeny, cukorbeteg, ovo-lacto vegetáriánus, koleszterin és sószegény diétás gyermekek is.

  • Térítési díj: 524.-Ft/nap
  • Diétás térítési díj: 689.-Ft/nap

Kedvezmények mértéke, igénylése:

Kedvezmény megnevezése Kedvezmény mértéke Kedvezményhez szükséges igazolások
Rendeszes gyermekvédelmi kedvezményben részesül 100% Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt)

Határozat a gyermekvédelmi kedvezményről

Tartósan beteg vagy fogyatékos 100% Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt)

Szakorvos által kiadott igazolás a tartós betegségről

Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 100% Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt)

Szakorvos által kiadott igazolás a tartós betegségről

Családjában három vagy több gyermeket nevelnek 100% Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt)
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át 100% Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt)